Кратко резюме на стандартно ползваните материали при изграждане на нашите дървени къщи. Материалите, описани по-долу се уточняват в детайли преди започване на работа по строежа. Възможни са алтернативи на посочените материали, според спецификата на проекта и изискванията на възложителя. 

Основа

Concrete300x300
Основата на дървените къщи, които изграждаме в повечето случаи е ивична желязобетонна конструкция (ивичен фундамент). Това дава необходимата здравина и устойчивост на цялата къща, независимо от характера на терена и външните фактори.
 
 
 
 

Скелетна конструкция

frame
Конструкцията на стенните панели на къщите е изградена от суха иглолистна дървесина. Дървеният материал се обработва против гниене и нападение на насекоми чрез импрегниране с висококачествен импрегнатор. Импрегнираме ползваната дървесина чрез потапяне, обмазване и вакуумна обработка. Дървеният материал е предимно смърч, поради специфичните му особености, правещи го най-предпочитан за изграждане на дървени къщи. Скелетната конструкция на стените на къщите, които изграждаме се затваря едно или двустранно с влагоустойчиви панели  OSB-3. Възможно е ползването и на други материали, в зависимост от конкретното задание.

Покривна конструкция

roof
 Покривната конструкция на нашите дървени къщи е изградена от висококачествен иглолистен материал, облицована с дъски или плоскости OSB-3. Покривната конструкция се защитава с импрегниране на всички дървени елементи. 
 
 
 
 

Покривно покритие

rooftiles
Покривното покритие може да е най-разнообразно: керемиди, битум, метални керемиди, скопчаващи се метални панели. При всеки един от изброените материали за покривно покритие се спазват всички изисквания на производителя за качествено изпълнение. Задължително ползваме пародифузни покривни мембрани под основното покривно покритие. Така, дори при нарушено покритие поради външни въздействия покрива е защитен от навлизане на вода в покривната конструкция.
 
 

Изолация

Rock wool
Изолацията на нашите къщи е компонент от критично значение за комфортно обитаване на готовата къща. За изолиране на външната страна на стените ползваме каменна вата (когато се изгражда окачена вентилируема фасада) или EPS (стиропор) с графитни частици.
Вътрешната изолация между носещите дървени профили се изпълнява с каменна вата мин. 30кг/муб.м. Вътрешната изолация се запечатва с пароизолационна мембрана.
Готовите къщи са с изключително нисък коефициент на топлопреминаване, което гарантира ниски разходи за отопление и охлаждане и висококачествена среда за живот.
 
 
 

Вътрешни облицовки и инсталации

Всички вътрешни инсталации (ВиК, електро и др.) изграждаме с материали на доказани производители. Стенните облицовки, подовеи покрития и интериорни елементи се договарят с възложителя.