Кратко резюме на стандартно ползваните материали при изграждане на нашите дървени къщи. Материалите, описани по-долу се уточняват в детайли преди започване на работа по строежа. Възможни са алтернативи на посочените материали, според спецификата на проекта и изискванията на възложителя.